Skip til hoved indholdet
  Hjem Daginstitutionen Firkløveret

Daginstitutionen Firkløveret

Daginstitutionen Firkløveret, Gødvad består af 5 børnehuse placeret i Silkeborgs nordlige område

Læs mere om Daginstitution Firkløveret

Vores kommunikationsplatform med forældre.
Aula er et supplement til kommunikation mellem hjem og daginstitution – ikke en erstatning. Vi lægger stor vægt på daglig dialog.

Aula har flere funktioner:

 • Komme/gå system
  Her skal børn dagligt checkes ind og ud. Ligeledes kan forældre skrive hvem, der henter barnet, hvornår barnet skal hjem og skrive hvis barnet enten har en fridag/ferie eller er syg.
 • Beskeder
  Der skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument.
 • Billeder
  Det enkelte børnehus kan lægge billeder op, så forældre kan se hvad der foregår i børnehuset. Ligeledes kan billeder bruges til en daglig snak i hjemmet om hvad der er sket i dag.

Aulaplatformen skal anvendes lige fra barnets opstart i daginstitution og til barnet forlader folkeskolen.

Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via Nem Id på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Læs mere om AULA

I Silkeborg Kommune er der udarbejdet fælles aftaler om, hvad man gør som medarbejder og leder hvis der sker et uheld eller man står i en pludselig situation, som kræver hurtig handling. Disse indsatsplaner kan findes her:

Beredskabsplaner - Delplaner for Børne og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

For at være beredt på sådanne situationer, er det væsentligt at alle børnehus har:

 • Evakueringsplan
 • En plan for kommunikation til forældrene
 • En plan for etablering af nødpasning


Formand: Marie-Louise W. R. Hansen - Skovbuen
Næstformand: Lucy Rosenbæk - Elverhøjen

Skovbuen:
Anna Kathrine Madsen Vitteup - medlem
Derya Lena Gurel - suppleant
Stefani Lundgaard - suppleant

Tumlehøjen: 
Camilla Harding Hauser - medlem
Anni W. Wachmann Nordestgaard - medlem
Thomas Paulin - suppleant
Emil Mortensen - suppleatn

Elverhøjen:
Thomas Grant - medlem
Malene - suppleant
Conni - suppleant

Dybkærgården
Nick Havmand - medlem
Jeanette Rask Kjeldal - medlem

Harsnablundvej
Margrethe Schultz Møllegaard - medlem
Simon Stubkier - medlem

Medarbejderrepræsentanter:
Anne-Bjørg Hansen - Elverhøjen
Christina Leegaard Jepsen - Tumlehøjen

Ledelse
Daglig leder Charlotte Hedvall - Skovbuen
Institutionsleder Dorthe Bogø

Børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne, de fysiske rammer inde/ude
og med blik for de æstetiske forhold.

I Firkløveret vil vi arbejde for at sikre et miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og
læring. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på, at alle oplever sig som værende en
del af fælleskabet. Vi vil vurdere børnemiljøet, i et børneperspektiv, hvor der tages hensyn til børnenes
alder og udvikling.

Psykiske forhold

 • Børnenes trivsel med hinanden.
 • Børnene udviser umiddelbar glæde ved at se hinanden og udvikler venskaber.
 • Børnene viser alle følelser for hinanden. De siger fra, giver kram og hjælper hinanden.
 • Børnene udviser glæde ved at være en del af en gruppesammenhæng, de ser hinanden og oplever sig som værende en del af fælleskabet.

Børnenes trivsel med de voksne

 • Børnene udviser glæde, nysgerrighed og tryghed, når den nærværende voksne tager ansvar for et genkendeligt og forudsigeligt miljø.
 • Børnene opsøger den voksne fysisk og spontant, viser alle følelser, glæde, ked af det og frustration.

Fysiske forhold
Inde

 • Stuerne er indrettede så rummene indbyder til leg/aktivitet.
 • Vi har gode aktivitetsrum, med mulighed for leg og fordybelse.
 • Nogle af vores aktivitetsrum er indrettet, så de fremmer børnenes lyst til at bevæge sig.
 • Vi har afgrænsede legeområder, hvor både de store og små kan være sammen, som også giver mulighed for at skærme dem, så de kan lege uforstyrret.

Legepladsen

 • Legepladsen skal indbyde til leg med passende udfordringer.
 • Børnene skal have mulighed for, at bruge både ”den store og lille” legeplads.
 • Legepladsen skal være indrettet, så børnene ikke føler sig overvåget.

Æstetiske forhold

 • Vi har/skaber en kultur hvor vi passer på vores ting.
 • Legetøjet skal være af god kvalitet og være i orden.
 • Vi har fokus på, at materialerne er i børnehøjde.
 • Udsmykningen/børnenes værker er i centrum.
 • Stuerne/rummene er indrettede, så det er tydeligt for børnene, hvilken funktion rummet har.

Det er dejligt at blive fejret, når man har fødselsdag, og vi opfordrer jer til at planlægge fødselsdagen i god tid med personalet på stuen - mindst 14 dage før. Er dit barn lige startet i daginstitution, foreslår vi, at fødselsdagen holdes i børnehuset. Til fødselsdage laver børnene en fælles gave fra alle. Af hensyn til GDPR-regler, er det personalet, der tager fotos og lægger på AULA. Vær opmærksom på vores kostpolitik mht. hvad der kan være godt at servere.

Hvis I holder fødselsdag i børnehuset, skal I aftale tidsrummet med personalet hvor fødselsdagen bliver afholdt således at, I kan deltage, hvis I ønsker det.

Når vi holder barnets fødselsdag i et af børnehusene i Firkløveret:
I aftaler med stuen hvad I ønsker at medbringe til fødselsdagen. Vi synger fødselsdagssang og giver vores gave. Vi drikker vand til fødselsdagen.

Hvis vi inviteres hjem til jer:
Vær opmærksom på at det måske ikke kan lade sig gøre på selve dagen, da der kan være planlagte pædagogiske aktiviteter, stuemøder el. andet. I er velkommen til at lave en invitation, der kan hænges op.

Vi vil gerne have et sundt og mættende måltid mad. Det er ok med kage og søde sager, men ikke i for store mængder. Vi ønsker ikke at få slikposer, balloner el.lign. Tag gerne en snak med personalet om gode idéer til servering.

Vi kan være nødt til at takke nej til hjemmebesøg, hvis afstanden er for stor.

I kan aftale med personalet, om de har brug for hjælp med at gå frem og tilbage. Når vi inviteres til fødselsdag, vil det foregå om formiddagen.

Formål:
Vi vil sikre at alle børn får en sund og ernæringsrig kost, der kan danne en god grobund for deres psykiske og fysiske udvikling.

Kosten skal være baseret på:

 • Sund nærende kost med stort fiber indhold
 • Masser af frugt og grønt
 • Minimum af sukker
 • Gerne noget nyt
 • Gerne noget velkendt

Her er der fuldkostordning, hvor kosten er baseret på sunde og friske råvarer med stort fiberindhold og minimum af sukker. Råvarerne er som udgangspunkt danske og følger årstidens grøntsager. Vi bruger økologisk mad i det omfang, det er muligt.

Vi tilstræber at skabe en god kultur omkring måltidet. Vi italesættes hvad der spises og ser personalet som rollemodeller.

Formiddagsmad: Børnene får hjemmebagt brød, og skal slev medbringe 1 stk. frugt. 

Eftermiddagsmad: Eks. hjemmebagt brød/knækbrød med ost, marmelade, frugtpålæg. Surmælk med drys eller frugt, frugtgrød med mælk, koldskål eller smoothie.

Frokost: Kan variere mellem rugbrød med pålæg, varme middagsretter, grøntsags supper og grød. Indenfor disse retter varieres med fisk, fjerkræ, oksekød, kalvekød, svinekød, vegetarretter.

Udflugter: Hvis børnene skal på tur medbringes madpakker, der som regel smøres af den køkkenansvarlige. Børnene skal selv medbringe drikkedunk med vand.

Special- og diæt kost: Der tages højde for religion i madlavningen. Vedrørende diæter/fritagelse fra kostordningen kræves en lægelig begrundelse via en lægeerklæring. Ved tvivlsspørgsmål kontakt personalet.

Festlige lejligheder: Vi afholder lejlighedsvis små fester på stuerne eller i enhederne. Det er vores erfaring at børnene glæder sig til at medbringe mad hjemmefra, som er tilberedt sammen med far eller mor. Pædagogerne koordinerer med forældrene, hvad der medbringes.

Drikkevarer: Vi ønsker ikke at børnene skal drikke juice, sodavand eller have for meget saft. Derfor serverer vi altid vand. Når børnene medbringer drikkedunk skal indholdet være vand.

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

Vi vil skabe udviklingsmuligheder og fællesskaber,der udfordrer barnet og giver lyst til at lege og lære, så barnet rustes til at begå sig i livet.
 
Værdier:
Fællesskab
Anerkendelse
Udvikling

Mål:
Vi vægter omgivelser, der er præget af glæde, engagement og hvor der er plads til forskelligheder.
Børnene skal opleve tryghed i deres basisgruppe og samtidig føle sig som en del af den større sammenhæng.
Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet.
Vi vil skabe gode rammer for legerelationer og venskaber og støtte børnenes sociale kompetencer.
Vi udfordrer børnene i nærmeste udviklingszone og støtter dem i mestringen af nye færdigheder.
Vi spejler børnene, så de bliver bevidste om egen udvikling, mestring, følelsesliv og egne grænser.

Vi vil arbejde bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ”foran” og viser børnene vejen, andre gange ”ved siden af”, hvor vi sammen udforsker verden, og ”bagved” hvor vi følger børnenes spor.

Vi vil møde forældrene med åbenhed og være nærværende, samt guide og vejlede forældrene i, at understøtte deres barns udvikling.

Daginstitutionen Firkløveret

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt