Skip til hoved indholdet
    Hjem Tumlehøjen

Tumlehøjen

Velkommen til Tumlehøjen

Tumlehøjen er en integreret institution fra 2006 som i 2022 er blevet udvidet, så den nu består af to fysiske huse placeret på samme matrikel. Vi vægter et tæt samarbejde mellem de to huse, så overgangen fra vuggestue til børnehave bliver en positiv og god oplevelse for barnet.

Vuggestuen er normeret til 88 børn i alderen 0-3 år fordelt på 7 grupper.
Børnehaven er normeret til 96 børn i alderen 3-6 år fordelt på tre grupper med 3-5 årige og en storebørns gruppe med 5-6 årige.

Opbygning i basisgrupper med tilhørende funktionsrum
I Tumlehøjen er visionen, at vi arbejder i basisgrupper. Her har børnene base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe – med fast tilknyttede voksne. Her spiser børnene, holder samling, tager til fødselsdage, har aktiviteter og tager på ture / oplevelser uden for husene. Samtidig planlægges også ugentlige aktiviteter i husenes mange spændende funktionsrum.

Overordnet vil vi gerne tilbyde aktiviteter og oplevelser til børnene med udgangspunkt i husenes funktionsrum.

Spirende rammer i Tumlehøjen
I Tumlehøjen vægter vi, at skabe inspirerende rammer for oplevelser og udvikling af børnenes kreativitet og fantasi, for musik og drama, legen motoriske udfoldelser og et spændende og inspirerende udeliv med udgangspunkt i institutionens store legeplads, samt på ugentlige oplevelsesture "uden for husene".

Læs mere om Tumlehøjen

Aflevering og afhentning af dit barn

Når barnet møder ind om morgenen, er det vigtigt, at man, som forældre, hjælper sit barn med at få sagt godmorgen til én fra basisgruppen eller en anden voksen, som er ved børnene, samt får sagt farvel, når man tager barnet med hjem igen. Det er meget vigtigt, da det er vores kvalitetssikring, i forhold til at bevare overblik og sikre, at alle børn er her. Er et barn taget med hjem uden, at der er sagt farvel til en voksen, bruger vi utrolig lang tid på at lede efter det og alle bliver urolige og meget bekymrede. Derfor ringer vi til jer, hvis der ikke er sagt farvel. 

Vi vil meget gerne hjælpe det enkelte barn med at få sagt farvel til jer forældre om morgenen. Her hjælper den voksne med at "sige farvel" fra stuen, for at bevare overblik, nærvær og fordybelse i igangværende aktiviteter.  
Mellem kl. 8.45 og 9.15 har vi samling og spiser formiddagsmad i basisgrupperne. I dette tidsrum vil vi helst ikke forstyrres, da vi ønsker ro og fordybelse med børnene til samling og spisning.

Barnets påklædning

Det er vigtigt, at børnene har tøj med til al slags vejr. Børnene skal selv have godt med ekstratøj med til deres kurv, dvs. undertøj, bukser, bluser, varm trøje, strømper m.v. Vi har ikke skifttøj i Tumlehøjen.
Vi har adgang til et baderum, hvilket betyder, at barnet skal have badetøj/ekstra underbukser og håndklæde liggende i kurven på rummet, så muligheden er for at komme ind i baderummet og plaske med vand. Husk at tjekke barnets garderobe hver dag, inden I tager hjem med barnet.
Når børnene har været ude, hænder det at deres overtøj er vådt. Vi prøver på bedste vis i samarbejde med børnene at få hængt tøjet op i garderoben.
Skriv navn i overtøjet og støvler, da der er mange børn på et sted i garderoben, når vi skal have det på og af.

Oprydning efter leg

Vi prøver efter bedste evne, at lære børnene at rydde op efter en leg samt have ansvarlighed over for hinandens og vores ting og legetøj.

Rydde op når I henter Jeres barn
Det er vigtigt, at I som forældre bakker op om, at Jeres barn lærer at rydde op efter sig, også når I kommer og henter det om eftermiddagen. Det gælder såvel udenfor på legepladsen som indenfor i Tumlehøjen. Barnet skal lære at rydde op efter sig selv, når det har leget med noget. Derudover er det også vigtigt, at I hjælper jeres barn med at få ryddet op i garderoben, inden I tager jeres barn med hjem. Dvs. sæt støvlerne op og hæng tøjet pænt i garderoben. Om fredagen og den sidste dag inden ferie skal hele garderoben tømmes, for at give rengøringspersonalet en chance for at få gjort grundig rent.

Når barnet er syg

Sygdom meldes ind på AULA. Hvis der er tale om smitsom sygdom, vil vi gerne have en sms eller et opkald.
Når barnet er i Tumlehøjen, indgår det i hele husets hverdag. Det betyder, at børnene som udgangspunkt også deltager i aktiviteter, er på legepladsen m.v. - når barnet er i huset. Når børnenes almene tilstand er svækket, og de ikke er i stand til at indgå i husets hverdag, vil I blive ringet op og bedt om at hente jeres barn.
Pencillin og andre medicinlignende ting gives ikke i børnehaven, der kan dog være visseundtagelser, som eks. astmabørn.
Ved børnesygdomme vil vi hænge skrivelser op ved de enkelte grupper, så I kan læse, hvad I skal være opmærksomme på, og hvilke forholdsregler I skal tage. 

Børnefødselsdage

Vuggestue
Det er dejligt for barnet at have fødselsdag. I vuggestuen bliver barnet fejret i løbet af dagen. Her synger vi fødselsdagssange og giver barnet en lille gave. Barnet er i centrum, og der bliver pyntet med flag på basisgruppen for at gøre det til en festlig dag.
Forældrene må gerne medbringe lidt godt at spise. Det kan være boller, frugt, rosiner, frugtstænger, pølsehorn, pizzasnegle, og hvad man ellers kan finde på. 

Børnehave
Vi vil meget gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage, som vi ved er en stor dag i deres liv. Vi har i Tumlehøjen lavet den aftale, at man enten kan holde fødselsdag i børnehaven, eller at vi kan komme hjem til fødselsdag om formiddagen. Da vi holder stuemøder om mandagen tager vi ikke hjem til fødselsdag den dag.

Storbørnsgruppen holder fødselsdag i Tumlehøjen og tager ikke på hjemmebesøg. 

Sundt mad og lidt sødt
Når vi er hjemme på besøg, vil vi gerne bede om, at der er noget sundt mad, og det er også okay med lidt til den søde tand. Hvis der er kage og ikke mad, er det helt fint, men så giv os lige besked inden fødselsdagen, da vi så selv tager noget mad med.

Vi laver gaver til barnet
Til børnenes fødselsdage laver børnehaven en gave til barnet, så børnene skal ingen gave have med. Når vi er hjemme hos fødselsdagsbarnet er det vigtigt, at når fødselsdagen er slut hos barnet, så er den slut. Dvs. at børnene ikke skal have slik med hjem i børnehaven fra fødselsdagen.

Forældresamtale

Vuggestue
Når barnet er indmeldt modtager forældrene et velkomstsbrev, hvorefter forældrene kontakter vuggestuen for at aftale tid for opstartssamtale.
Når dit barn er ca. 10 måneder vil I blive tilbudt en samtale, der handler om barnet, dets trivsel og udvikling. Her kan I som forældre få et større indblik i pædagogernes oplevelse af dit barn i vuggestuen, og I kan fortælle om Jeres oplevelser af barnet derhjemme og i forhold til vuggestuen. Vi vil yderligere komme ind på barnets udvikling og forhold til andre børn og voksne.

I vuggestuen ligger vi stor vægt på forældresamarbejdet, og den daglige kontakt er vigtig i forhold til det enkelte barns trivsel. Vi vil løbende fortælle om jeres barns udvikling og trivsel. Det er altid muligt at bede personalet om en ekstra samtale, hvis der sker ændringer i barnets hverdag, eller I er bekymrede om barnets trivsel. Ligesom vi også vil bede om en samtale, hvis barnet ikke trives eller udvikler sig i institutionen.

Samtalerne vil vare ca. 30 minutter, og børnene skal ikke deltage.

Udgangspunktet for forældresamtaler i vuggestuen er, at vi kan få oplysninger om barnets liv udenfor institutionen, og forældrene kan få et indblik i barnets hverdag i institutionen.

Forældre og personale giver hinanden oplysninger om barnet, som kan sikre barnet en god hverdag i vuggestuen og dermed de bedste udviklingsbetingelser.

Ved overgangen fra vuggestue til børnehave tilbydes en overleveringssamtale, hvor både vuggestue og børnehave personale deltager.

Børnehave
Vi tilbyder en forældresamtale efter ca. 3 mdr. i børnehaven, hvor vi taler om, hvordan opstarten er gået, og hvordan det er for barnet at gå i børnehave. Vi afholder en samtale igen i storebørnsgruppen, og derudover efter behov. Ud over dette er i selvfølgelige altid velkommen til at gribe fat i os, ligesom vi bestræber os på at give jer tilbagemeldinger om jeres barns hverdag.

Nyt barn i Tumlehøjen
Et nyt barn i Tumlehøjen vil modtage et velkomstbrev, omkring hvilken basisgruppe det skal gå på samt diverse praktiske oplysninger. I brevet vil også være et billede af personalet på basisgruppen, så I har mulighed for at snakke om, hvilke voksne Jeres barn skal ind til.
I må meget gerne komme på besøg for at se, hvor Jeres barn skal gå. Ud over dette er I selvfølgelige velkommen til bare at kigge ind og besøge os.

Når barnet er kendt i huset fra vuggestue til børnehave
Hvis barnet er kendt i huset og går i vuggestuen og skal til at gå i børnehave, vil vi selvfølgelig sørge for, at barnet lige så stille lærer børnehaveverdenen at kende, og at der bliver en glidende overgang.

Vi lægger stor vægt på tryghed og omsorg for barnet. I den første stykke tid er det vigtigt for barnet, at det lærer de voksne at kende samt hvilken basisgruppe, det går på, så det ved, hvor det hører til henne. Efterhånden vil barnet selv på eget initiativ søge længere væk fra basisgruppen.

Det er vigtigt for os, at der er en god forældrekontakt, for at opnå den bedste start for barnet.

En almindelig dag i Tumlehøjen:

Åbner i en vuggestue og i en børnehavegruppe.  
Vi starter dagen stille og roligt klokken 6.35. Barnet får sagt farvel til mor og far.

Basisgrupper om morgenen
Klokken cirka 7.30 går vi ud på basisgrupperne. Her vil der være en voksen til at tage imod barnet og evt. få hjælp til at sige farvel til mor og far. Tiden indtil klokken 8.45 vil foregår stille og roligt og med plads til leg, historielæsning, spille spil, male, tegne m.v.

Samling
Klokken 8.45 - 9.15 er der samling og formiddagsmad på basisgrupperne. I dette tidsrum vil vi helst ikke forstyrres, da vi ønsker ro og fordybelse med børnene til samling og spisning. Til samling fortæller børnehavebørnene f.eks. om hvad de har lavet i weekenden, vi læser en historie, synger, leger en fællesleg, snakker om farver, former, overbegreber, dyr osv.

Om mandagen til formiddagsmad skiftes hvert barn til at tage mandagshygge med til resten af basisgruppen. Det kan f.eks. være sandwich, pølsehorn, pizzasnegle, boller, franskbrød osv. men det er vigtigt at det medbragte mad er sundt.

Aktivitet om formiddagen
Klokken ca. 9.15, når vi er færdige med formiddagsmaden, åbner vi som oftest nogle af funktionsrummene. Her vil der være mulighed for f.eks. at male, være i baderummet, tumle i motorikrummet, spille musik/ teater, udeleg på legepladsen eller lignende.
Vi vægter højt at det enkelte barn får nogle oplevelser i huset, som både vi voksne og andre børn kan være med til at give.
Som udgangspunkt er der altid en gruppe eller 2 ude af huset hver dag, da det giver ro og god plads til resten af børnene i huset.

Frokost
Klokken 11.00 spiser vuggestuen frokost og kl. 11.30 spiser børnehaven frokost. Alle spiser frokost på deres egen stue.  

Eftermiddag
Efter frokosten går vi ud og får frisk luft et par timer. Vi prioriterer, at børnene kommer ud hver dag (næsten) uanset vejret. Det er med til at give børnene oplevelser på legepladsen og mærke vejret ændre sig i løbet af året. Men også i naturen – nyde at være ude og få luft under vingerne. Vi har en fantastisk stor legeplads på 12000m2, der er med til at give masser af mulighed for udfordringer.

Klokken cirka 14.00 er der frugt og brød på basisgrupperne eller udenfor, hvis vejret tillader det.

Efter frugt er der fri leg.

Lukker grupperne ned
Klokken cirka 15.45 lukker vi grupperne ned og børnehavebørnene samles på Tornadostuen og vuggestuebørnene samles på Solstrålestuen. Det enkelte barn får mulighed for at lære andre børn at kende og lege med noget andet legetøj end det er vant til.

Klokken 17.00 lukker Tumlehøjen (man-tors) og om fredagen kl. 15.55, og vi siger på gensyn i morgen eller god weekend.

Kostpolitikken skal ses som et redskab for forældre og personale og skal som alle andre redskaber med jævne mellemrum efterses og justeres.

Formålet med at indføre en madordning er at give børnene sunde og alsidige spisevaner.

Se kostpolitik under politikker.

Vi ønsker at give børnene sund, ernæringsrigtig kost der medfører en god fysisk og psykisk udvikling, samt giver energi til hele dagen.
Fra Tumlehøjens køkken, der ligger centralt i huset, må der gerne sprede sig en duft af hjemmebagt brød og spændende krydderier - til resten af huset.

Tumlehøjens kostordning er en kostordning bestående af formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. 

Formiddagsbrød / frugt / grønt ca. kl. 8.45 afhængig af aktivitet
Frokost / middag Kl.11 for vuggestuebørn og kl. 11.30 for børnehavebørnene
Frugt, suppleret med brød/ grønt spises ca. kl. 14.

Aktivitetsudvalget er repræsenteret af både forældre fra vuggestue og børnehave. De mødes ca. 4-5 gange om året og kommer til at stå for arrangementer i Tumlehøjen gennem hele året.

I hverdagen tages udgangspunkt i børnenes stærke sider med fokus på barnets ressourcer, ved at vise tillid, stille krav og give lov.
Det daglige pædagogiske arbejde bygger på følgende principper:

Basisgrupper

I grupperne lægges vægt på nærvær, omsorg og primære voksne som skaber basen for tryghed, relationer, aktiviteter og en genkendelig og overskuelig hverdag for det enkelte barn. Her bevares overblikket, spises, holdes samlinger og her tager vi på oplevelser og ture – ud af huset.

Et åbent hus med åbne døre

Tumlehøjen ses som et åbent og ét sammenhængende hus. Her kan børnene gå på besøg på andre stuer, besøge søskende, og deltage i aktiviteter på tværs af stuerne eller i de enkelte funktionsrum. Børnene møder herved andre ansvarlige voksne, som giver tryghed og nærvær i ”ydertiderne”, såvel som i spidsbelastede situationer.
Personalet arbejder bevidst med at bevare overblik og sammenhængskraften i huset i hverdagen, hvor personalet fordeler sig på basisgrupperne, og følger børnene i aktiviteter rundt i huset.

Funktionsrum

Som voksne er vi bevidste om at arbejde på tværs i huset, for at udbrede det enkelte personales kompetencer til husets øvrige børn og kollegaer.
Med udgangspunkt i vores mange funktionsrum vil vi gerne præsentere et bredt spekter af aktiviteter, udfordringer og oplevelser med fokus på musik, motorik, kreativitet, sprog, rollelege, sanseoplevelser i baderum, samt fysiske aktiviteter og udfordringer på vores legeplads. Herved tilbydes barnet mange udviklingsmuligheder og oplevelser i såvel strukturerede, som spontane aktiviteter.

Overgang

Tumlehøjen består af et børnehus med vuggestuebørn og et børnehus med børnehavebørn.
Det er vigtigt for os, at overgangen fra vuggestue til børnehave fremmes ved nærværende voksne i genkendelige og trygge rammer.

Ro i huset

Vi arbejder bevidst med at nedbringe støjniveauet i huset af hensyn til børn og voksne. Herved skabes ro som forudsætning for nærvær, fordybelse og udvikling i basisgrupperne, husets mange funktionsrum og aktiviteter på tværs i huset.

Ydertider

Fra morgenstunden møder man fælles i en vuggestuegruppen eller børnehavegruppe, hvor dagen startes op i rolige og trygge rammer. Her modtages børnene af personale fra huset hvilket skaber sammenhæng og kontakt til genkendelige voksne fra egne og andre basisgrupper.
Kl. 7.30 fordeles børn og personale på basisgrupperne.
Om eftermiddagen samles vuggestuebørnene og børnehavebørnene på hver sin stue, hvilket skaber overblik, og børnene får øje på spændende legetøj på andre stuer samt nye legerelationer.

Leg

Legens betydning for det enkelte barn og hele børnegruppen prioriteres højt. Socialt samvær og aktiviteter tilrettelægges af de voksne. Legerum indrettes, hvor børnene kan fordybe sig i leg, ligesom vi bevidst tilrettelægger struktureret leg i institutionen. Vi støtter barnet i forskellige færdigheder, skaber og tilpasser udfordringer eller ganske enkelt bare har det sjovt sammen.

Funktionsrum:

  • Puderum

I puderummet er der plads til at tumle med de mange puder. Der er mulighed både for at bygge og slås med puder, men man kan også slappe af derinde, hvis lysten byder sig.

  • Motorikrum

Tanken bag klatrerummets indretning, er, at det skal være et socialt rum, hvor man kan have det sjovt og blive udfordret i forhold til sin alder. At se vuggestuebørn og børnehavebørn udvikle sig og udforske sig selv til nye udfordringer - og få succesoplevelser, fordi de har lært noget nyt inde i rummet.
Rummet skal samtidig også indeholde forskellige sværhedsgrader: Eks. Et barn har et ønske om at komme op og sidde i nettet i loftet, for det har set andre børn gøre det. Men for at kunne få sit ønske opfyldt, skal det først lære at kravle i ribberne og turde kravle igennem hullet i nettet, før det kan sidde der.

Det er en udvikling, der inspirerer barnet til at ville og turde mere med sin krop – især når det ser andre gøre noget, det endnu ikke kan.

Barnet bliver ved med at kæmpe sig op af ribberne, det prøver utallige gange og til sidst lykkes det. Det er en sejr at komme helt op i toppen af ribben – for første gang. Nu prøver det at kravle videre igennem hullet i nettet, så det til sidst kan sidde der. Det er svært, når man ikke har prøvet det før, men viljen til at ville mere giver det sidste skub, og barnet kommer op og sidde i nettet. Nu er målet nået, og det har givet barnet utallige succesoplevelser med sig. Barnet sætter sig nogle nye mål, når lysten til at ville mere dukker op igen. Måske vil barnet prøve at kravle rundt i nettet, hoppe ned fra nettet eller prøver at kravle op i nettet ved brug af klatrevæggen i stedet for ribberne. Det er en motorisk udvikling og udfordring, som følger barnets alder og modenhed.

I loftet er der fastspændt en bjælke, der forbinder nettet i midten. På bjælken sidder flere kroge, hvor man kan hænge forskellige redskaber ned fra. Vi har en lille gynge, rebstige, ringe, boksebold, der skaber forskellige legemuligheder og stimulerer sanserne.

Tanken bag det har også været, at klatrerummet skal være et flytbart rum, hvor andre aktiviteter gør det muligt i rummet. Ved at flytte madrasunderlaget er gulvet frit, og der er muligheder for andre fælleslege. Vi har sjippetov, hulahopringe, bolde i forskellige størrelser og blødhed, ærteposer, boksehandsker, faldskærm, kegler, skumfrisbee, motoriksæt til baneopbygning osv.

Oplevelser giver minder på sjælen!

  • Krearum

Det kreative rum er et rum, hvor kun fantasien sætter grænser. Der er samlet mange forskellige materialer eks, stof, maling, papir m.v. Der kan både være små og store grupper, stuevis eller grupper på tværs i huset. Vi laver alt fra store projekter lavet af hønsetråd til små billeder lavet i kul. Det er kun fantasien som sætter grænser.

  • Dukkekrog

Dukkekrogen er indrettet meget enkelt og overskueligt med reol, køkken, bord med stole og en sofa. I reolen er der dukker, dukketøj og service/mad. Det er et rum, der lægger meget op til rollelege og hygge i små grupper.

  • Musikrum

Vi vil i vores institution gerne være med til at bevare og fremme børns naturlige glæde for musik. Vi har netop valgt musikken som et rum, fordi børn har et naturligt behov for og en lyst til musik. De bruger musik bevidst og ubevidst på forskellige niveauer, afhængigt af alderen. Musik er et grundlæggende menneskeligt udtryksmiddel, som er med til at fremme børns udvikling og gøre den alsidig.
I musikrummet er der store trommer, rasleinstrumenter og mulighed for at spille musik på cd. På den ene væg er der også spejle, så man kan kigge på sig selv, når man danser til musik eller spiller på instrumenter.

  • Baderum

I Tumlehøjen er et af vores funktionsrum indrettet som baderum. De fleste børn er meget tiltrukket af vand, og vi er glade for at kunne tilbyde børnene at bade hele året rundt - dette skal selvfølgelig altid ske ifølge med en voksen.

Både børnehave- og vuggestuebørn er meget glade for at være i rummet, og det er tydeligt at se, at de sanser et nyt element. Der bliver brugt lang tid på at eksperimentere med vandet; ”Kan man f.eks. få vandet fra skovlen til at ramme en kop?”

I baderummet har vi skabt en stemning af undervandsliv. På væggene er der malet: Fisk, skildpadder, vandplanter, Ariel mm. Der er mange vandlegesager f.eks. fisk, hajer, ænder, spande, skovle, badebolde og meget mere. 

Børnene bader i underbukser eller badetøj. På barnets rum skal der altid ligge et håndklæde og badetøj, så vi altid kan plaske i det våde element.

  • Sprogrum

Der har været fokus på sproget i længere tid i kommunen, blandt andet har vi fået 3 sprogansvarlige i Tumlehøjen. De sprogansvarlige har ansvar for at institutionen bruger TRAS-materialet, når et barns sprog bliver gennemgået. Vi vurderer, om børnenes sprogudvikling er alderssvarende, eller om talepædagogen skal kontaktes. Derfor har vi valgt at have et sprogrum, som også vores talepædagog bruger, når hun er her.
Vi bruger rummet til fordybelse med en lille gruppe børn for derved at træne sproget. I rummet er der spil, bøger, papir/farver m.v. På væggene er der rim og remser og tal. Dette er synsmæssig med til at stimulere børnene.
Vi har også ”skattekister” i sprogrummet, der indeholder små bøger med historier og tilhørende materialer dertil. Det er en god støtte til at styrke sproget.

Storbørnsgruppen:

På Satellitgruppen har vi samlet alle de ældste børn, som derfor oftest er de kommende skolebørn.

Vi har i Tumlehøjen valgt at samle alle de ældste børn, da vi mener det giver dem en bedre mulighed for at være sammen med jævnaldrene. Samtidig har vi bedre mulighed for at skabe mere udfordrende og alderssvarende aktiviteter.

På Satellittterne har vi to stuer, hvor børnene på den ene har mulighed for at tegne, spille spil, læse bøger, lege med dyr og lege med biler på vores hems. På den anden stue er der mulighed for masser af konstruktionsleg, magneter og Barbie.

Når vi spiser er børnene delte i faste spisegrupper med cirka 6 ved hvert bord.

Udover dette benytter vi os selvfølgelig rigtig meget af husets øvrige funktionsrum, og i takt med at børnene er ældre færdes de meget i hele husets øvrige områder.

Hvad laver vi i gruppen?

Vi er meget optagede af, at give de børn der er hos satellitterne en sjov, udfordrende og lærerig hverdag.Når børnene kommer op i vores gruppe, er vi meget bevidste om, at de lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden og at være en god ven. Børnene er selv skabere af denne proces. F.eks. laver vi runder til samling, hvor vi nedskriver, hvad børnene mener en god ven er.

Samtidig hjælper vi vores børn med at blive bedst muligt selvhjulpne, samt tage større ansvar for deres egen hverdag. F.eks. at kunne tage alt sit tøj på, mærke efter om man har det koldt eller varmt, klare sig selv på toiletbesøg, pakke sin egen taske når vi skal på tur, blive god til at sige farvel til sin mor og far alene osv.

Vi arbejder i denne gruppe også meget bevidst i vores samling med turtagning. Det er vigtigt for os, at børnene lærer at lytte til hinanden, ligesom det er vigtigt for os at alle tør være trygge nok til at de tør fremlægge noget for deres kammerater. Om fredagen skiftedes børnene til at få en fortællerkuffert med hjem, som de så skiftedes til at fortælle om, om mandagen.

Samling

I vores samling prøver vi at skabe tid til ro og fordybelse, og vi bruger stilletiden til at fortælle historier, digte, lege regellege, synge, øve/lege med tal og bogstaver osv. Vi er opmærksomme på at give børnene en sjov og udfordrende læring. Det er vores erfaring, at børn i denne alder er meget lærevillige, nysgerrige og suger til sig af ny viden. Det er dog vigtigt at børnene ikke føler sig pressede og at vi har en forståelse for at børn lærer i forskelligt tempo. Det er samtidig vigtigt for os at understrege, at vi ikke er en skole, men blot en 5 års klub, der gerne vil give børnene alderssvarende udfordringer.

Turdag

Om onsdagen er vores faste turdag, hvor vi nogle gange drager af sted hele banden, og andre gange deler børnene i flere mindre grupper. På vores ture er vi både i lokalområdet samt på længere stroppeture som f.eks. Sindbjerg og Stoubjerg.

Vi vil endvidere gerne have at børnene skal have en skæg hverdag, hvor der er plads til spontanitet og til at følge børnenes ideer og til tider sjove påfund.

I Efteråret tilbydes alle forældre en samtale, hvor vi drøfter jeres barns parathed til eventuel skolestart, og om hvad der i fællesskab med Jer vil være hensigtsmæssig at styrke hos barnet. Når vi når til foråret vil der være overlevering samt besøg til de lokale skoler i området.

Kirsten Nørgaard Bejder

Dagligleder

+4550534247

KirstenNorgaard.Bejder@silkeborg.dk

Daginstitutionen Firkløveret

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt