Skip til hoved indholdet
  Hjem Skovbuen

Skovbuen

Velkommen til Skovbuen

Skovbuen er en nyere integreret institution, der prioriterer alsidigt børneliv med udeliv, musik, kreativitet og gode børnefællesskaber.

Vi har til huse i et smukt arkitekttegnet byggeri. Vi har både en stor og dejlig naturlegeplads med bål-hus, gemmesteder og legeredskaber i naturmaterialer samt vores egen lille skov.

Skovbuen ligger midt i et af Silkeborgs store nybygningsområder på Stockholmsvej med masser af skøn natur omkring. Vores nærmeste nabo er Gødvad Kirke, Gødvadskolen, Fritidsgården og Tumlehøjen.

Skovbuen har to huse på matriklen, Huset og Skovhytten.

Vi er normeret til max. 150 børn, 4 vuggestuegrupper med 12 børn i hver,
4 mellemgrupper (3-5 årige) og en storbørnsgruppe.
Det sidste år i børnehavelivet rykker børnene i storbørnsgruppen.

Læs mere om Skovbuen

Børnegrupper:
Vores børnegrupper er opdelt med børn i forskellige aldre. I vuggestuen er det mellem 0 – 3 år, og i børnehaven fra 3 – 6 år.
Vi arbejder målrettet med at mindre børn lærer af de større børn. Der arbejdes også på tværs af stuer og imellem vuggestue og børnehave.
Vores kultur afspejler, at børnene har lyst til at hjælpe hinanden. Når barnet mestrer noget, fordrer det lyst til at dele det med andre børn og derved styrkes barnets selvværd.

Fødselsdage:
Fødselsdage i Vuggestuen
Fødselsdage i Børnehaven

Fysiske rammer:
Skovbuen er et arkitekttegnet hus fra 2005 hvor de fysiske rammer tilsigter at stimulere børns udvikling.

Inde:
Børn skal have motoriske udfordringer
Der skal være mulighed for fordybelse
Bygningerne skal være med lys og luft
Sanserne skal komme i spil
Skovbuen har flere funktionsrum, eks. baderum, tumlerum, klatrerum, kreativt værksted, drama- og musikrum, hemse samt et stort fællesrum med køkken. Dette giver en flere valgmuligheder for børnenes egen leg og til at gennemføre af planlagte pædagogiske aktiviteter.

Ude:
Vores store naturlegeplads er vi som det tredje rum. Her er bålplads, sandkasser, cykelbane, legehuse, klatrestativ og et kæmpe græsareal med bakker og stier. Hertil har Skovbuen sin egen lille skov. Vi bruger vores legeplads meget hele året rundt og i al slags vejr.

Personale:
I personalegruppen har vi en stor aldersspredning og en god blanding af kvinder og mænd, pædagoger, PGUèr og pædagogmedhjælpere og studerende.

Det er vigtigt for os at have et godt personalesamarbejde med respekt for forskellighed og med hver vores forskellige kompetencer. Vi lægger vægt på en god omgangstone, da et godt personalesamarbejde er forudsætningen for at børn og forældre føler sig velkomne og trives optimalt.

I perioder vil der være tilknyttet vikarer, inklusionspædagog, vejledningspædagoger - og talepædagoger samt studerende fra pædagog seminarier, Social- og Sundhedsskolen og byens folkeskoler.

I Skovbuen har vi nogle årlige traditioner, som vi lægger megen vægt på.
Det er aktivitetsudvalget (forældre) der hjælper os med at forberede og gennemføre traditionerne.

Sommerfest
Festen har altid et tema, og børnene er med til at forberede festen, lave underholdning m.m.
Aftenen byder på aktiv underholdning, fællesspisning, boder og fælles kaffebord samt socialt samvær
Forældrene kan mødes og lære hinanden at kende

Motionsløb
Vi har motionsdag i ugen op til efterårsferien.

Juletraditioner
Vi ønsker at gøre december måned til noget særligt, hvor huset er præget af julehygge, ro, og fælles oplevelser bundet i juletraditioner.

 • Julefredagssamling
 • Adventskrans i fællesrummet
 • Luciaoptog i huset og på plejehjemmet
 • Julegudstjeneste i Gødvad Kirke

Fastelavn
Vi slår katten af tønden i hele huset. Børn og voksne er klædt ud. 


Temauger med udeliv

 • Vi tager i Skoven og undersøger dyr og planter
 • Vi laver bålmad, hyldebærsaft af egen høst, bager m.m.
 • Vi laver udstilling i væksthuset, så forældre og børn kan fordybe sig i naturens spændende udtryk.

Bedsteforældredag
En festdag, hvor alle børn får besøg af bedsteforældre (eller andre gæster) og viser deres vuggestue/ børnehave frem.
Vi har fælles aktiviteter, musik og sang.

Arbejdsfredag
Forældrene hjælper med praktiske ting i institutionen. Det vil oftes være på legepladsen.
Der er en stor tilslutning dertil og både forældre, børn og personale nyder at arbejde sammen.
Dagen sluttes af med lidt aftensmad og fællesspisning.

Afslutningsarrangementer
Når børnehavebarnet skal starte i skole, holder vi en afslutningsfest.
De største børn er denne dag vært for sin gruppe. De har noget mad med hjemmefra og serverer det for de øvrige i gruppen.
Skolebørnene øver sange og optræder for det øvrige hus og der synges farvelsang.

 • Kostordning, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad som varetages af køkkenuddannet personale
 • Velsmagende og ernæringsrigtig kost, tilpasset barnets alder
 • Varieret kost med hovedvægt på sæsonens råvarer
 • Maden er så vidt muligt hjemmelavet, for at undgå tilsætningsstoffer
 • Vi respekterer kulturelle og religiøse kostformer, hvilket kommer til udtryk i vores tilberedning af maden og ikke gennem vores indkøb
 • Vi tager hensyn til lægedokumenterede krav om specialkost f.eks. allergi
 • Der udarbejdes kostplan for hver uge, som kan ses på alle stuer

Det betyder meget for os, at der er en rar og hyggelig atmosfære i Skovbuen.

Alle børn og forældre skal føle sig velkommen. Derfor vægter vi:

 • Dialog og åbenhed, at vi kan undres og udveksle synspunkter og oplevelser
 • Et godt samarbejde i en god gensidig relation, så det er naturligt at tale om
  barnets trivsel og udvikling.

Vores fælles bestyrelse drøfter de store linjer i daginstitution Firkløveret, Gødvad.

Skovbuens aktivitetsudvalg hjælper med at planlægge og gennemføre vores traditioner i huset.

Vi har forældremøder 1 gang årligt og tilbyder forældresamtaler efter behov.
Nogle gange har børnene nogle udfordringer med motorik, sprog el. andet og her tilbyder vi samarbejde vi med andre fagfolk, som sprogpædagoger, fysioterapeuter o.lign.

Forældresamtaler i daginstitution Firkløveret:
I vil få tilbudt følgende forældresamtaler i løbet af jeres barns tid i Firkløveret.

Vuggestuen:

 • Opstartssamtale ca. 1/2 time
 • 3-4 måneders samtale ca. 1/2 time
 • Overleveringssamtale til børnehave, ca ½ time, hvor pædagog fra vuggestuen deltager de første 15 min.


Børnehaven

 • Opstartssamtale eller overgangssamtale ca. ½ time. Her deltager en pædagog fra vuggestuen eller evt. dagplejen
 • 3 – 4 måneders samtale ca. ½ time
 • November – januar: samtale vedr. skolestart ca. 20 min. Til maj har pædagogerne overleveringssamtale med skolerne/SFO


Derudover tilbyder vi forældresamtaler efter behov. I forældre er altid velkomne til at bede om en samtale, hvis I har behov. Nogle gange vil det være pædagogerne, der har brug for at drøfte noget vedr. jeres børns trivsel og udvikling med jer. 

 • Når vi går foran, planlægger vi aktiviteten og rammerne. Vi har et mål med aktiviteten og guider børnene
 • Når vi går ved siden af, følger vi børnenes initiativer og idéer opstår i fællesskab. Her hjælper vi kun lidt
 • Når vi går bagved, trækker vi os tilbage og ser, at børnene klarer tingene selv. Vi anerkender børnenes oplevelser og opmuntrer til initiativer
 • Barnet skal føle sig inkluderet, anerkendt og respekteret af sine omgivelser. Derfor er det vigtigt at styrke de sociale kompetencer og skabe positive relationer
 • Børn skal have mulighed for fordybelse, udforskning og bearbejdning af sine erfaringer. Læring sker i processer og processer er vigtigere end produktet
 • Barnet skal både møde strukturerede aktiviteter og vises respekt for deres frie leg, hvor læring opstår mellem børn

Fredagssamling:
Vores fredagssamlinger, som vi prioriterer højt emmer af, Fællesskab, genkendelighed, sprog, motorik og glæde.

​Ud fra tanken om, at vi er et helt hus mødes alle børn og voksne, året rundt, til fællessamling hver fredag. Det er en tradition som børn og voksne glæder sig til på tværs af grupperne.

Grupperne skiftes til at afholde samlingen, der altid begynder med, at vi alle siger godmorgen til hinanden. Måske skal der synges fødselsdagssang eller siges velkommen til nye børn eller nye voksne.

Der er ofte sanglege på programmet og måske er en bestemt aldersgruppe inde på midten af gulvet. Af og til bydes der på dukketeater eller skyggeteater eller massage til dæmpet musik.

Børnene udfordres også til at sige noget til den større forsamling, ligesom en gruppe kan have forberedt en speciel overraskelse.

Overgange fra vuggestue til børnehave:
For at give børnene en tryg overgang fra vuggestue til børnehave er vi meget fokuserede på, at det sker glidende.

Vuggestuebørnene, der skal være i de enkelte basisgrupper i børnehaven, kommer i stigende omfang på besøg og deltager i børnehavens aktiviteter
 
Hvis forældrene har behov, kan de tilbydes en overdragelsessamtale, hvor de kan høre lidt om, hvordan det er at gå i børnehave og få nogle praktiske oplysninger.

Hvis barnet kommer fra dagpleje er det en god idé at barnet både besøger børnehaven med sin dagplejer og sine forældre.

Overgange fra børnehave til skole:
I forbindelse med skolestart er der et tæt samarbejde med Gødvadskolen og Dybkærskolen.

Når Børnene går i storbørnsgruppen Uglerne, tilbydes forældrene en samtale, hvor der er er dialog om, hvordan vi i et samarbejde kan hjælpe barnets skole-parathed.

I løbet af foråret har vi overleveringssamtaler omkring det enkelte barn med vores samarbejdsskoler Dybkærskolen og Gødvadskolen.

Vi tager på besøg på skolerne.

Charlotte Hedvall

Daglig leder

+4551902742

Charlotte.Hedvall@silkeborg.dk

Daginstitutionen Firkløveret

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt